Több pénzt osztana szét a kormány a civilek között

 Hírek  |   2018. november 05., hétfő

Szerdán jelent meg a parlament oldalán az a Semjén Zsolt által benyújtott kormányjavaslat, ami újraszabályozná a civil szervezeteknek nyújtható állami támogatások rendszerét. Ez annyiban változna, hogy a civil szervezetek által gyűjtött adományok értéke után az eddigi 5 százalék helyett már 10 százalékos járó normatív támogatásra pályázhatnának.

Ugyanakkor a javaslat szerint a módosítás nem igényelne többletforrást a költségvetésből, hanem az eddigi források a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával fedeznék.

Az Atv.hu megjegyzi, hogy a pénzek elosztásáért 5 kollégium mellett a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa felel, amit a CÖF elnöke, Csizmadia László vezet.

A Tanácsban 9 tagból hármat a területet felügyelő miniszter delegál, hármat a civil szervezetek választanak, hármat pedig a parlament kormánypárti többségű illetékes szakbizottsága, a testület elnökét a miniszter nevezi ki.

A mostani javaslat a Nemzeti Együttműködési Alapot kezelő Tanács, illetve a kollégiumok tagjainak a költségátalányát és költségtérítését úgy szabályozza, hogy a költségátalány egy hónapra járó összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének felét, költségtérítés esetén pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadát nem haladhatja meg.

Egyben a kormány felhatalmazást kap, hogy rendeletben határozza meg a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat, a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit, a kollégiumok által a törvény alapján juttatott, nem költségvetési támogatásnak minősülő támogatásokkal kapcsolatos döntési eljárás szabályait, az Nemzeti Együttműködési Alap kezelő szervének jogutódlása esetén felmerülő átadás-átvételi eljárás szabályait.

forrás: 444.hu