Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor

 Hírek  |   2018. március 07., szerda

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 25. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2018-ban!
Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba! Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.
A Magyarságismereti Mozgótábor
célja: határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik. helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2018. június 28. – 2018. július 9.

szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest),  Rákóczi Alapítvány (Kanada),  magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:

  • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
  • 15. életévüket 2018. június 28-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
  • elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
  • az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
  • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
  • vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

  • önéletrajzi leírás és elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok
  • tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató), lelkész illetve közéleti személyiség ajánlását (összesen 2 db ajánlás)
  • becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban
  • saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték (adott országon belül)

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük az elérhetőségeiket).
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6. (postai bélyegző dátuma).
A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens mindenesetben értesíti a pályázókat.
További részletek

Pályázati felhívás